ÚVOD                 NAŠE SLUŽBY                 NÁŠ TÝM                 NEZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA                 KALENDÁŘ AKCÍ                 KONTAKT

ksup-tym-banner
37622720446_6664810206_o

PhDr. Eva Blažková
eva.blazkova@upol.cz
tel.: +420 585 631 157
vedoucí

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého, absolvovala řadu odborných kurzů. Od maturity se pohybuje ve školství, nejprve pracovala na střední škole, od roku 2010 působí na Univerzitě Palackého.
V každé pracovní pozici se setkávala s organizováním akcí. Ať už s komplexní organizací vzdělávacích kurzů v rámci celorepublikového projektu UNIV2 nebo jen s technickým a organizačním zajištěním výuky. Na oddělení komunikace koordinovala přednášky a výjezdy na školy, podílela se na PR kampaních, organizovala tiskové konference a slavnostní akty univerzity, pořádala eventy nejen v rámci programu Absolvent. Má praktické zkušenosti s realizací celouniverzitního programu.
Mluví rusky.

37413720070_1de9eb6dee_o

Jitka Hýbnerová
jitka.hybnerova@upol.cz
tel.: +420 585 631 125
samostatná referentka

Na Univerzitě Palackého pracovala jako asistentka rektora pro zahraniční styky, od roku 1997 působí na Konferenčním servisu.
Má bohaté zkušenosti s organizováním kongresů, konferencí a seminářů také s mezinárodním rozsahem. Díky dlouhodobé angažovanosti, vstřícnému přístupu a dokonalému přehledu je jako jediná již 16 let garantem vybraných konferencí Lékařské fakulty UP.
Mluví anglicky.

37671905091_3d0009c75e_z

Mgr. Lukáš Hlaváček, Ph.D.
lukas.hlavacek@upol.cz
tel.: +420 585 631 140
samostatný referent

Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a několik let zde pracoval jako odborný asistent. Kromě přednášení odborných biologických předmětů se věnoval modernizaci výuky biologie. Má zkušenosti s podáváním a řešením projektů ve výchovně-vzdělávací sféře a aktivně se účastnil řady konferencí. Má široký přehled v oblasti hudby a dlouholetou praxi v organizování společenských a kulturních akcí. Mluví anglicky.

37413708860_c3fceed461_o

Bc. Adriana Belešová
adriana.belesova01@upol.cz
tel.: +420 585 631 053
samostatná referentka

Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého obor Filmová věda a Francouzská filologie. Od počátku studia se aktivně zapojuje do univerzitních, ale i mimouniverzitních projektů. Zajímá se o filmové festivaly. Je dlouholetou členkou organizačního týmu festivalu AFO, kde pracuje jako dramaturgyně. V rámci jiných festivalů má na starost především Guest service. Kromě zkušeností s organizací kulturních akcí v ČR se také ráda účastní kongresů a konferencí v zahraničí a získává tak nové know-how. Mluví anglicky a francouzsky.