Menu
head2

Co pro vás můžeme udělat:

 • Doporučení vhodného termínu s vazbou na další akce (předcházení termínovým kolizím)
 • Zajištění kongresových prostor a veškerých souvisejících služeb
  Rezervace odpovídající ubytovací kapacity
 • Zajištění cateringu po celou dobu trvání akce (coffee breaky, obědy, společenský večer, občerstvení pro zvané hosty a pro přednášející)
 • Kompletní audiovizuální a technické služby (prezentační technika, PC, ozvučení sálů, tlumočnická zařízení aj., včetně obsluhy techniky)
 • Tvorba a aktualizace samostatné webové stránky akce vč. průběžného doplňování informací k akci, pokyny k prezentaci na webu, on-line registrace prostřednictvím formuláře
 • Zajištění inzerce v odborném tisku a médiích, tiskové konference
  Oslovení firem, nabídka různých forem jejich prezentace v rámci akce (workshopy, satelitní sympozia, sponzoring doprovodných programů atd.)
 • Databázové zpracování on-line přihlášek účastníků, zasílání potvrzení registrace na e-maily účastníků a následná registrace v době konání akce
 • Příjem plateb na účet Univerzity Palackého – možnost platby na fakturu, v hotovosti na místě, na vyžádání tvorba daňových dokladů na již uhrazené registrační poplatky
 • Full servis pro zvané hosty – doprava, ubytování, občerstvení, doprovodný program
 • Výroba a distribuce konferenčních materiálů – sborník ISBN, program, certifikáty, jmenovky, pozvánky na společenský večer, informace k akci, bannery, ukazatele atd.
 • Aranžerské služby
 • Zajištění služeb hostesek a doprovodů
 • Průkazné financování akce
 • Management doprovodné výstavy firem
 • Zdokumentování průběhu akce (foto, video, audio)
 • Společenský a doprovodný program pro účastníky a jejich doprovodné osoby
 • Závěrečné vyúčtování